Studentereksamen

Eksamen


Eksamen i gymnasiet finder sted i fjerde semester af kvalifikationsfasen (Q2.2). Eleven tilmelder sig eksamen hos sin studievejleder i begyndelsen af tredje semester (Q2.1).

Studievejlederen foretager beregninger samt vejleder eleven mht. valg af eksamensfag.

Eksamen følger reglerne i den gældende forordning for årgangen (OAPVO).