Studentereksamen

Eksamen
Eksamen i gymnasiet finder sted i fjerde semester af kvalifikationsfasen (Q2.2). Eleven tilmelder sig eksamen hos sin studieleder i begyndelsen af tredje semester (Q2.1). Studielederen foretager beregninger samt vejleder eleven mht. valg af eksamensfag.

Eksamensregnskab
Studentereksamen i profilgymnasiet ved A. P. Møller Skolen (gældende fra 2013) baserer sig på to områder:

 • Halvårsresultaterne fra fagene i 12. og 13. årgang (Q1-Q2)
 • Eksamensresultaterne i 4 eller 5 prøvefag.

Der er følgende krav for at bestå:

 • Der skal medregnes 36 halvårsresultater.
 • Summen af de medregnede halvårskarakterer deles med 36 og ganges med 40. Resultatet skal give mindst 200 point og maks. 600 point.
 • Der må højest medregnes 7 karakterer under 5 point.
 • Karakteren 0 point må ikke medregnes (men den må godt forekomme).

Disse karakterer skal medregnes:

 • Alle eksamenskarakterer fra de 4 eller 5 prøvefag.
 • Alle 4 halvårskarakterer fra det kernefag, der ikke er prøvefag.
 • 4 halvårskarakterer i naturvidenskabsfag.
 • 4 halvårskarakterer fra de profilstøttende fag.
 • 1 halvårskarakter fra musik eller kunst.
 • 2 halvårskarakterer i historie.
 • 2 halvårskarakterer i samfundsfag eller geografi.
 • 2 halvårskarakterer i filosofi eller religion.

De resterende karakterer op til 36 i alt suppleres ud fra de karakterer, der endnu ikke er blevet medregnet – der må dog kun medregnes op til 3 idrætskarakterer.

Eleven har valget mellem 4 eller 5 prøvefag: Summen af resultaterne skal ved 5 prøver ganges med 4 og give mindst 100 point og højst 300 point. Ved 4 prøver ganges summen med 5, og resultatet skal ligeledes give mindst 100 point og højst 300 point.

Ved 5 prøver skal mindst 3 af fagene give mindst 5 point, og ved 4 prøver skal mindst 2 af fagene give mindst 5 point.

I skriftlige eksamensfag (P1, P2 og P3) kan eleven vælge også at gå til mundtlig eksamen. Da tæller det skriftlige resultat dobbelt og det mundtlige enkelt.

Eksamen er ikke bestået, hvis en elev ikke får de mindst krævede pointtal i henholdsvis halvårsresultaterne og eksamensresultaterne. Den samlede pointsum fra halvårsresultaterne og eksamensresultaterne skal desuden give mindst 300 point.

Gennemsnitskarakteren G beregnes ud fra det samlede pointsum P. 300 point giver karakteren 4,0, 301 point giver karakteren 3,9, og fra 823 point giver det karakteren 1,0.

Ligestilling
Det endelige eksamensresultat omregnes til en dansk optagelseskvotient, og ansøgeren vurderes herefter til optagelse på lige fod med andre ansøgere med en dansk gymnasial eksamen i kvote 1 og 2. Ansøgeren skal opfylde eventuelle fagspecifikke krav.

Yderligere information
For yderligere information: Informationsside under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.