Gymnasiet

Efter endt 10. klasse har man mulighed for at fortsætte i gymnasiet, der er en treårig uddannelse, som afsluttes med studentereksamen.

I gymnasiet finder man fem forskellige profiler, dvs. klasser med forskellige, særligt studerede fag. 

  • Sproglig profil (engelsk)
  • Naturvidenskabelig profil (fysik)
  • Samfundsvidenskabelig profil (historie)
  • Æstetisk profil (musik)
  • Idrætsprofilen (idræt og idrætsteori)

Alle profilklasser har undervisning på A-niveau i følgende fag: dansk, tysk, engelsk, matematik og profilfaget. Desuden har sprogprofilen begyndersprog fransk eller spansk på A-niveau.

 
 
 
 
Rejser og udveksling