Uddannelsen på skolen

A. P. Møller Skolen er et dannelses-, lærings- og kundskabssted, hvor eleven skal kunne udvikle sig personligt og tilegne sig viden, indsigt og færdigheder, herunder individuelle og sociale som faglige og metodiske kompetencer, der peger fremad og giver eleven et fremtidsperspektiv.

 

 
 
 
 
Livet på skolen