Rejseregler

Ordensregler og rejseregler

Ordensregler, gældende for A. P. Møller Skolen. Vedtaget af Samarbejdsrådet, den 4. marts 2009.

Sikker færden i huset. Gælder for alle, der færdes ved A. P. Møller Skolen. Udstedt af rektor, den 1. september 2008.

 

Rejseregler

Som deltager på en rejse med A.P. Møller Skolen forpligter deltagerne sig til at overholde de almindelige regler, der gælder for god opførsel og de forskrifter, som lærerne angiver. 

Som gæst i et andet land indretter man sig efter de normer og omgangsformer, som er gældende der. Det indskærpes især:

Der er mødepligt til de aftalte programpunkter.

Alle elever skal overnatte på den angivne adresse.

Alle skal være hjemme på hotellet til den aftalte tid. Hotellets ordensregler skal overholdes.

Det er strengt forbudt at medtage, anskaffe og indtage euforiserende stoffer.

Skolens alkohol- og rygepolitik gælder også på rejsen, dvs. at det er forbudt at ryge og at købe og indtage alkohol.

Ingen elever færdes alene - altid mindst 2-3 sammen.

Overtrædelse af disse regler medfører konsekvenser for den enkelte elev, for eksempel hjemsendelse. Skolen tager efterfølgende stilling til hvilke konsekvenser overtrædelsen skal have

(bortvisning fra skolen, midlertidig bortvisning eller lignende). NB. Vær opmærksom på, at en forsikring normalt ikke gælder ved selvforvoldt skade eller uheld i beruset tilstand.

Link til erklæring, som eleven / forældrene underskriver før rejsen