A. P. Møller Skolens ledelse

 Rektor Jørgen Kühl (f. 1965 i Rendsborg) tiltrådte den 1. august 2006 stillingen som rektor for A. P. Møller Skolen. Han er student fra Duborg-Skolen i Flensborg 1985, værnepligtig og konstabel i det danske flyvevåben 1985-86, cand. phil. i historie fra Aarhus Universitet 1990 og Ph.D. sammesteds 1994. Jørgen Kühl er gift med Katherine Bieker Kühl, som stammer fra USA. Sammen har de to sønner og er bosiddende i Fahrdorf.