A. P. Møller Skolens ledelse

 Rektor Jørgen Kühl (f. 1965 i Rendsborg) tiltrådte den 1. august 2006 stillingen som rektor for A. P. Møller Skolen. Han er student fra Duborg-Skolen i Flensborg 1985, værnepligtig og konstabel i det danske flyvevåben 1985-86, cand. phil. i historie fra Aarhus Universitet 1990 og Ph.D. sammesteds 1994. Jørgen Kühl er gift med Katherine Bieker Kühl, som stammer fra USA. Sammen har de to sønner og er bosiddende i Fahrdorf.

 Vicerektor Flemming Rasmussen (f. 1969 i Ribe) er opvokset i Sønderjylland. Student fra Ribe Katedralskole 1989. Cand. mag. i tysk og dansk ved hhv. Københavns og Odense Universitet (1997). Ansat ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig siden 1998. Fl. Rasmussen er gift med Dorte Kramhøft Rasmussen. Parret har tre børn og bor i Wees.