Sang og musik

Kor 
Er du glad for at synge? Så meld dig til skolens kor! I koret synger vi enkle satser fra vidt forskellige genrer. Koret er primært for elever fra fællesskolen.

Det koster 20.- € om året at deltage i kor.

Hvis du vil være med i koret, så kontakt Jutta (JO).

Gymnasiekoret
Vi deltager hvert år i et traditionelt korsamarbejde med Sønderjyllands Symfoniorkester og de Sønderjydske gymnasier samt Duborg Skolen i Flensborg.

Hvis du gerne vil deltage, kan du tilmelde dig projektet hos Jutta (JO), Sieke (SI) eller Meike (MN).

Du behøver ikke at være den store sanger og skal ikke kunne læse noder på forhånd. Projektet kræver et stabilt fremmøde og så skal du gerne være glad for at synge. Skolens egne prøver kommer til at ligge i 7.+8. time om torsdagen.

Lucia-optog
I december kan du deltage i skolens traditionelle lucia-optog, hvor der synges en tostemmig udgave af luciasangen samt to- og trestemmige julesange.

Vi starter med at øve efter efterårsferien og mødes i musiklokalet hver onsdag i 8. time.

Hvis du gerne vil deltage i lucia-optoget, skal du tilmelde dig hos Meike (MN) inden efterårsferien.