Sang og musik

Kor og ”Lydeffekter”
Er du glad for at synge? Så meld dig til skolens kor! Vi synger i musiklokalet hver mandag i 7. time. I koret synger vi enkle satser fra vidt forskellige genre. Koret er for alle, der har deres daglige gang på A.P. Møller Skolen: elever fra 7.-13. årgang samt personale.

I 8. time kan elever fra 9.-13. årgang fortsætte med at synge i vokalgruppen ”Lydeffekter”. Her arbejder vi med mere flerstemmighed og mere avancerede satser end i koret.

Det koster 20.- € om året at deltage i kor og ”Lydeffekter”.

Hvis du vil være med i koret, så kontakt Meike (MN).

Gymnasiekoret
Vi deltager hvert år i et traditionelt korsamarbejde med Sønderjyllands Symfoniorkester og de Sønderjydske gymnasier samt Duborg Skolen i Flensborg.

Hvis du gerne vil deltage, kan du tilmelde dig projektet hos Meike (MN).

Du behøver ikke at være den store sanger og skal ikke kunne læse noder på forhånd. Projektet kræver et stabilt fremmøde og så skal du gerne være glad for at synge. Skolens egne prøver kommer til at ligge i 7.+8. time om torsdagen.

Lucia-optog
I december kan du deltage i skolens traditionelle lucia-optog, hvor der synges en tostemmig udgave af luciasangen samt to- og trestemmige julesange.

Vi starter med at øve efter efterårsferien og mødes i musiklokalet hver onsdag i 8. time.

Hvis du gerne vil deltage i lucia-optoget, skal du tilmelde dig hos Meike (MN) inden efterårsferien.

Lucia