Juniorvalg på A. P. Møller Skolen

Monday, September 23, 2013

Søndag den 22. september afholdtes der forbundsdagsvalg i Tyskland, og det prægede naturligt nok undervisningen i samfundsfag på A. P. Møller Skolen i tiden op til valget. Efter det store valgarrangement med flere end 600 gymnasieelever fra A. P. Møller Skolen og Domschule den 19. september fik skolens gymnasieelever så mulighed for at stemme inden for rammerne af det såkaldte "juniorvalg". En elevarbejdsgruppe under ledelse af Social Studies Coordinator Jan Christian Schlüter gennemførte valghandlingen med alle gymnasieklasserne fredag den 20. september. Her fik alle elever i profilgymnasiet mulighed for at gå til valg og afgive deres stemme på de forskellige partier.