Tysklands genforening

Tuesday, February 24, 2015

På sporet af 25-året for den tyske genforening

I efterår er det 25 år siden, at Tyskland blev genforenet i 1990. Eleverne fra 11.1, den sproglige profil, og 11.4, den æstetiske profil var i sidste uge på sporet af denne vigtige begivenhed i tysk historie. To workshop-dage på Jugendhof Scheersberg tilrettelagt af Elmar Moldenhauer og Aaron Jessen fra projektet "Schleswig-Holstein, Dänemark und die DDR" lagde det faglige grundlag og blev brugt til at samle idéer og planlægge arbejdet.

 Fra onsdag til fredag var eleverne så i Berlin på invitation af forbundsdagmedlem Sabine Sütterlin-Waack. Her blev tiden brugt til at fremstille en bred vifte af tekster og kreative produkter, ved at se på vigtige mindesteder, lave interviews, tage billeder og arbejde med en egen film. Bl.a. mødte de unge en række tidsvidner, interviewede ambassadør Per Poulsen Hansen på den danske ambassade samt besøgte forbundsdagen og museerne i Bernauer Strasse og Hohenschönhausen.

Senest til årsdagen til efteråret vil der foreligge et hæfte med alle interviews, tekster, billeder og QR-codes til andre multimediale produkter.

Interview Med Per

Eleverne interviewede bl.a. ambassadør Per Poulsen Hansen, der i forvejen kender A. P. Møller Skolen fra gentagne besøg, herunder som festtaler ved studenternes dimission i 2014.