19. marts: Valg af forældrerepræsentanter

Monday, March 17, 2014

Onsdag den 19. marts, kl. 19.30, afholdes på A. P. Møller Skolen det årlige store forældremøde. Aftenens dagsorden omfatter beretninger ved rektor, samarbejdsrådet, fællesrådsrepræsentanterne og kassereren samt revision. Dernæst skal der vælges et nyt samarbejdsråd og nye fællesrådsmedlemmer, inkl. suppleanter til begge. Til sidst beretter ledende skolepsykolog Hans Jessen om PPR's arbejde. De æstetiske profilklasser underholder under ledelse af Meike Nielsky.