SINUS-skole 2014

Sunday, December 22, 2013

Det slesvig-holstenske "Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen
Schleswig-Holstein" har udmærket A. P. Møller Skolen som SINUS skole 2014.
Udmærkelsen gives på baggrund af det særdeles gode og fremadrettede arbejde, der er pågået inden for de matematiske og naturvidenskabelige faggrupper med henblik på at videreudvikle undervisningen. Samtidig påskønnes naturfags- og matematiklærerne for deres særlige engagement. Udmærkelsen som SINUS skole gives for et år ad gangen. A. P. Møller Skolen er den eneste danske mindretalsskole, som har medvirket i projektet i 2013.

Læs mere om SINUS-skolerne på http://sinus-sh.lernnetz.de/sinus/index.php