Det rullende universitet på besøg

Thursday, January 29, 2015

Torsdag den 29. januar overtog 15 studerende fra Aarhus Universitet undervisningen af gymnasieeleverne ved A. P. Møller Skolen, mens gymnasielærerne var ude af huset på pædagogisk dag.

Den årligt tilbagevendende begivenhed var også denne gang en stor succes, hvor eleverne fik lejlighed til at møde rigtige studerende, der kunne give dem indtryk af, hvad det vil sige at studere ved universitetet i Danmark.

Dette foregik ude i klasseværelserne, men også i festsalen var der program, hvor Christian Bjørnskov, professor i nationaløkonomi, holdt et foredrag om emnet "Danskerne: Verdens lykkeligste befolkning".

Ru 1