Det Rullende Universitet

Friday, January 31, 2014

Studerende fra Aarhus Universitet overtog undervisningen

Fredag den 31. januar indtog det Rullende Universitet under Aarhus Universitet igen A. P. Møller Skolen. Som i de foregående år overtog studerende fra Aarhus undervisningen i hele gymnasiet.De studerende fortalte om deres egne studier og fagområder. Det skete i de respektive profilklasser på 11.-13. årgang. Dernæst fulgte en fælles forelæsning om musik og bevægelse i festsalen. Endelig fik A. P. Møller Skolens gymnasieelever information om studiemuligheder og studieliv ved Aarhus Universitet.

Arrangementet er led i det løbende samarbejde mellem A. P. Møller Skolen og Aarhus Universitet. Formålet med dette projekt er: "Det rullende Universitets formål er at give gymnasieelever en smagsprøve på den faglighed, man møder på et universitet samt at give dem et indblik i hvordan det er at studere på universitetet. Projektets andet mål er at give universitetsstuderende erfaring med faglig formidling og undervisning i gymnasiet.  Konceptet er, at de universitetsstuderende tager ud til gymnasier i hele landet og overtager al undervisningen for en dag.

Et besøg af Det rullende Universitet involverer både klasseundervisning, hvor studerende fra Aarhus Universitet underviser eleverne i et emne fra deres eget studium, samt fællestimeforedrag ved en forsker fra et af landets universiteter." Læs mere på http://www.au.dk/Detrullendeuniversitet/