Pædagogisk dag

Friday, January 31, 2014

Pædagogisk dag

Mens gymnasieeleverne blev undervist af studerende fra universitetet, blev lærerne sendt ud af klassen - og kunne således samles om en pædagogisk dag, hvor emnerne "Elevtyper" og "Fagcurricula" blev endevendt og drøftet. De deltagende lærere var alle fra fællesskolens gymnasieoverbygning og havde selv planlagt dagen. Også Skoleforeningens Olaf Runz deltog i arrangementet, der fandt sted uden for huset.