København-Bonn-erklæringerne

Friday, January 09, 2015

60-året for de dansk-tyske fælleserklæringer markeres af A. P. Møller Skolen og Business College Sønderborg (arkivfoto)

Sydslesvigudvalget har meddelt, at det støtter et stort projekt i anledning af 60året for København-Bonn Erklæringerne, som A. P. Møller Skolen gennemfører i samarbejde med Business College Sønderborg. Det sker i form af et todages-arrangement med deltagelse af 250 gymnasieelever fra Slesvig og Sønderborg.

Projektet støttes med 176.500 dkr. I begrundelsen for bevillingen fremhæver Sydslesvigudvalget: "Baggrunden for den positive vurdering er, at det store to-dages arrangement for unge på ungdomsuddannelserne i grænseregionen med fokus på mindretalsspørgsmål, vil indebære et kulturmøde mellem danske unge fra Sydslesvig og fra Sønderjylland i et omfang, og af en intensitet, som ikke har været set tidligere. Dette vil efter udvalgets opfattelse kunne medvirke til, at flere rigsdanske unge får en bedre forståelse for det danske mindretal i Sydslesvigs vilkår."