Hyggelig julefest

Thursday, December 14, 2017

Årets julefest på A. P. Møller Skolen foregik torsdag d. 14. december fra klokken 18 i aulaen. Som altid begynde aftenen i mørke med luciapigernes indtog og sang.

Herefter bød vicerektor Flemming Rasmussen og samarbejdsrådsformand Maj-Britt K. Hofmann velkommen til julefesten.
Fire elever, som har dannet et band, der øver uden for skoletid, optrådte med rockede versioner af julesange. To elever fra æstetisk profil på 13. årgang optrådte med mere klassiske julesange. Begge dele kan ses i årsskriftet. Skolens kor havde også øvet et repertoire i aftenens anledning. Herunder både synger og knipser de til klaverets toner.

Efter de musikalske indslag var der rig lejlighed til at støtte elevernes klassekasser ved køb af julegodter, pandekager, drikkevarer, lodder i tombolaer og meget mere. Elever, forældre, lærere og ledelse havde også mulighed for at tale med hinanden i en hyggeligere stemning, end den travle hverdag sædvanligvis byder på.
Som det sig hør og bør til en julefest, dukkede julemanden op med noget til de mindste.