Juleafslutning i domkirken

Friday, December 20, 2013

Traditionen tro afsluttedes den sidste skoledag før juleferien på A. P. Møller Skolen med en fælles julegudstjeneste i Slesvig Domkirke. Gudstjenesten blev forestået af pastor Poul Møller og begyndte kl. 8.15. Som led i gudstjenesten optrådte A. P. Møller Skolens Luciapiger under ledelse af Meike Nielsky og Slesvig Spejderorkester under ledelse af Ole Nielsky. Ud over A. P. Møller Skolens ca. 670 elever og medarbejdere deltog også Hiort Lorenzen-Skolen og Hiort Lorenzen-Skolens Børnehave i det stemningsfulde julearrangement.