Introarrangement

Thursday, September 04, 2014

Den 3.-4. september blev det traditionelle introarrangement for 11. årgang på A. P. Møller Skolen gennemført. Eleverne overnattede sammen med deres lærere på skolen.