Præventiv indsats

Thursday, November 06, 2014

11. årgang har den 6. november 2014 besøg af politiassistent Poul Søgaard fra politiet i Aabenraa. 

Poul Søgaard, der har præventivt arbejde som særligt fagområde, oplyser bl.a. de unge om narkotiske stoffers skadelighed. "De unge skal kende konsekvenserne og forstå risikoen," fortæller Poul Søgaard, "så de er i stand til selv at træffe et valg. De har jo ikke længere mor og far med sig, men er nødt til selv at træffe beslutninger."

Også risikoen for ufrivilligt at blive bedøvet og bagefter misbrugt, ved at nogen fylder narkotika i ens glas, hører med til dagens information, et desværre aktuelt emne, som påkalder sig stor opmærksomhed hos tilhørerne. 

Dagens besøg gælder 11. årgang og er en del af A. P. Møller Skolens præventive indsats. Poul Søgaard tilbyder informationsbesøg helt ned til 8. klasse, hvor emnerne også kan være information om fx den kriminelle lavalder og mobning.

Studieleder Erik Fredens står for dagens arrangement.