Eleverne møder ministerpræsidenten

Thursday, July 14, 2016

Onsdag i denne uge var ministerpræsident Torsten Albig på besøg på A. P. Møller Skolen. Han kender skolen godt - holdt eksempelvis festtalen ved studenternes dimission sidste år. 

I denne omgang havde besøget et andet formål. Albig mødtes, talte og debatterede med skolens 11. og 12. årgang. To elever - Katrine Thomassen fra 12.4 og Peter Gründer fra 11.2 - var ordstyrere ved arrangementet, som foregik i en afslappet atmosfære siddende i rundkredse i festsalen.

Samtalen var vidt omkring, men flygtningekrisen og klimaforandringerne fyldte en del. Ligeledes talte Albig og eleverne om demokratiets spilleregler - nemlig at de unge kun får indflydelse ved at deltage i valg og afstemninger.