Dimission F9 og F10

Monday, July 06, 2015

Mandag den 6. juli tog A. P. Møller Skolen afsked med 15 dimittender fra F9 og 24 fra F10. Efter en flot indmarch i festsalen - Aksel Nissen bar Dannebrog i spidsen af optoget - talte først rektor Jørgen Kühl, hvorpå der efter fællessang blev uddelt eksamensbeviser og legater. Aftenen sluttede med et hyggeligt traktement i aulaen.

F9f10grp

Aksel Med Fanen

Jktaler