Så sprang årets studenter ud

Thursday, July 07, 2016

Studenternes indmarch blev ført an af fanebærer Sebastian Bilinger med rektor Jørgen Kühl efter sig.

Derefter fyldte årets store flok af studenter traditionen tro trappen midt i A. P. Møller Skolens indre.

Efter indmarchen bød dimissionen på et varieret program. Danmarks ambassadør i Berlin, Friis Arne Petersen, holdt årets festtale for studenterne. Generalkonsul Henrik Becker-Christensen, skoleforeningens samt samarbejdsrådets formand Udo Jessen og skolens rektor Jørgen Kühl lykønskede ligeledes studenterne, før det store øjeblik oprandt:

Studenterne fik deres eksamensbeviser - papiret, som dokumenterer, at tre års flid har båret frugt. Som officielt nyslåede studenter underholdt studenterkoret herefter med sangen Gaudeamus igitur.IMG 6088 Cut

Efter det flotte indslag holdt studenterne Ester Quante og Leif Hansen årets studentertale. Studieleder Steffani Jannsen lagde ud med en tale og overrakte dernæst en række legater til de dygtige og heldige modtagere. Listen over legatydere og modtagere kan ses nederst.

Grænseforeningens formand Mette Bock var den sidste på talerstolen for at ønske studenterne tillykke. Sidste punkt på programmet i aulaen var at synge Danmarks nationalsang i fællesskab. Herefter var der reception i festsalen for glade studenter, familier, venner og medarbejdere.

Dimissionernes tid er ikke forbi på A. P. Møller Skolen. På mandag er det fællesskolens tur til at fejre afgangseleverne.

 

A. P. Møller Skolen takker følgende legatgivere for deres gavmilde deltagelse i studenternes dimission 2016:

 

Mindelegat fra Gårdejer Christen Larsen og Hustru
3 x 10.000 kr. til fremme for danskheden i Sydslesvig. Der er tre portioner, som gik til:

Stine Barz
- Troels Kramhøft Rasmussen
Marieke Möller

 

Sydbank Rejselegat på 10.000 kr. gik til:

- Finja Pörksen


Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945 d
onerede Kirsten Langkildes legat på 3 x 5.000 kr til:

5000 kr til største fremgang i årets løb: Lena Mannes
5000 kr til den bedste kammerat: Laurenz Boysen
- 5000 kr til særlig personlig indsats: Kjeld Mohr

 

Union Banks Legat på 500 euro
Gives for gode præstationer til optimering af starten på det videre uddannelsesforløb til:

Phillip Hornung

 

Oberst H. Parkovs Mindefond går til årets bedste ”besondere Lernleistung” om det byzantinske rige bestående af en skriftlig afhandling og et mundtligt forsvar. Der blev doneret et beløb på 1000 euro til:

- Erik Thomas Ambjørn Kühl

Axel Toft-Nielsens Mindelegat uddelte en portion på 500 euro til en elev, som har udmærket sig særligt markant i geografi eller naturvidenskab: 

- Frithjof Ovens

 

CS Instruments GmbH v. Lone og Christian Schuldt: 500 euro gives til en dygtig naturvidenskabelig elev:

- Edna Paulina Simson

 

Jytte Hesselunds Mindelegat - 4 portioner af 1.000 kr.
Jytte Hesselund blev i 1946 ansat på den danske skole i Kappel, men omkom samme sommer under en fjeldvandring i Norge og nåede derfor aldrig at starte sin lærergerning på skolen. Legatet går til:

Malin Grimm
Merle Feddersen
Lilian Thode
Merle Carstensen

Fransk-legat, oprettet af skolens fransklærere, 50 euro går til

Jacklin Venhofen

 

Latin-legat, oprettet af skolens latinlærere, 50 euro går til

 - Laura Urhammer

 

Skolens Besøgslegat på 5 x 200 euro
Pengene stammer fra besøgendes donationer og tildeles en elev fra hver profil

Jacklin Venhofen
Micha Fuhr
Noirin Kafka
Maj Freiberg
Simon Wittig

 

 

Medarbejderlegatet – stiftet af kolleger på A. P. Møller Skolen
Legatet belønner studenter fra skolen, som har udmærket sig ved gode menneskelige kvaliteter, gode relationer til kammerater og en særlig indsats for at fremme en god atmosfære for læring og trivsel i klassen og på skolen.

Legatet tilfalder en elev fra hver profil i form af en gave indkøbt af klasselæreren – samt overrakt af klasselæreren:

Melina Hadler
Kira Tapper
Sebastian Bilinger
Ester Quante
Nikolaj Beyer