Brandøvelse

Tuesday, September 23, 2014

Tirsdag den 23. september, kl. 10.45, blev brandalarmen på A. P. Møller Skolen udløst. Det skyldtes en uvarslet brand- og evakueringsøvelse, som kom helt overraskende for medarbejdere og elever. Hele bygningen var rømmet og kontrolleret på 5 minutter, hvor eleverne stod opstillet på samlingspladsen syd for skolen og blev talt.