Friheden i Berlin

Wednesday, September 03, 2014

Sproglige elever i Berlin 
Som intro til profilemnet "frihed" tog den sproglige profil i 12. årgang sammen med lærerne Charlotte Larsen og Jan-Christian Schlüter til Berlin. Inviteret af forbundsdagsmedlem Sabine Sütterlin-Waack  og Jugendhof Scheersberg og sammen med en klasse fra A. P. Møller Skolens tyske naboskole i Slesvig, Domschule, gennemgik eleverne et forløb om DDR´s og murens historie - hvor frihed netop ikke var en selvfølge.