"The Architecture Project"

Tuesday, November 10, 2015

 

I sidste uge havde A. P. Møller Skolen besøg af en filmfotograf. Han er i gang med optagelser til en arkitekturfilm, som skolen medvirker i. Filmen hedder "The Architecture Project", og den fokuserer på en række udvalgte, nye skolebyggerier i Europa. Heri indgår også A. P. Møller Skolen.

Filmfotografen fulgte den sproglige profilklasse på 11. årgang en dag for at se, hvorledes eleverne interagerer med bygningen.