Studenternes dimission

Thursday, July 03, 2014

Ambassadør Per Poulsen-Hansen holder tale for studenterne 

Torsdag den 3. juli fejrede A. P. Møller Skolen sit fjerde kuld af studenter, denne gang i alt 81 hueklædte unge mennesker, hvis familie og venner havde lagt vejen forbi skolen for at sætte en smuk ramme om studenternes dimission. Også skolens gymnasielærere var til stede, de samme lærere der har lært studenterne at kende gennem de tre krævende år, der er gået forud for eksamen.

Festens hovedtaler var Danmarks ambassadør i Berlin Per Poulsen-Hansen, der i sit hjertelige ord til studenterne bl.a. ikke gik af vejen for at kalde de unge for ”ambassadør-kolleger”, idet unge sydslesvigere, hvor de end kommer frem, repræsenterer et sted og en forsoning mellem folk, der er værd at fortælle om.

Generalkonsul Henrik Becker-Christensen overbragte en varm hilsen fra Det Danske Konsulat i Flensborg. Olaf Runz fra Skoleforeningens direktion ønskede de unge lykke med på vejen fra Skoleforeningen.

I skolens årsskrift, der udkommer til efteråret, vil man kunne se billeder fra dagen, læse uddrag af studenternes og rektors taler samt se, hvilke flotte legater, der blev uddelt.

I morgen aften fejrer studenterne deres studenterbal, ”Abibal”, på skolen.