Strategiudvikling

Thursday, March 27, 2014

Onsdag den 26. marts afholdt den slesvig-holstenske landsregering med ministerpræsident Torsten Albig i spidsen en regional strategiudviklingskonference på A. P. Møller Skolen. De ca. 300 deltagere kom i plenum og i arbejdsgrupper med indspark til en kommende udviklingsstrategi for delstaten. A. P. Møller Skolen lagde ikke kun hus til, men medvirkede også aktivt i arbejdet: Venezia Tries fra den samfundsvidenskabelige profilklasse på 12. årgang sad således med i et panel om visioner for og ønsker til Slesvig-Holsten i år 2030. Den æstetiske profilklasse på 11. årgang havde i samfundsfagsundervisningen arbejdet med ønsker til år 2030 og udstillede disse som plakater i aulaen. Samtidig stod elever fra klassen til rådighed for samtaler med deltagerne i konferencen, herunder ministerpræsidenten og flere kabinetsmedlemmer. Skoleforeningens formand og næstformand samt rektor deltog desuden i hele konferencen og workshopdiskussionerne.