Elever fra Vejle på besøg

Monday, September 30, 2013

Gymnasieklasser fra nord og syd sætter i disse dage fælles fokus på Slien, hvor elever fra Vejle gæster Slesvig.

Besøget er en del af det grænseoverskridende samarbejde mellem A. P. Møller Skolen og Rødkilde Gymnasium. Elever fra 11.2 undersøger sammen med deres danske kammerater Slien og Vejle Fjord som økosystemer med næringsstofsbelastning, iltsvind og hertil knyttede biologiske konsekvenser.

Samtidig finder der et samarbejde sted på det samfundsvidenskabelige område, hvor elever fra Rødkilde Gymnasium besøger elever fra A. P. Møller Skolens samfundsvidenskabelige profil i 12. årgang.

Rødkilde Gymnasium