Poetry Slam

Thursday, September 12, 2013

Den 12.-13. september deltog studieleder Steffani Jannsen sammen med den æstetiske profilklasse på 11. årgang i et grænseoverskridende poetry slam-event. Poetry slam'et indgår i litteraturfest.nu. Om formålet med projektet skriver arrangørerne: "I forbindelse med Litteraturfest.nu samarbejder danske og tyske skoleelever om et fælles grænseoverskridende projekt, hvor udtryksformen er poetry slam. Det er en kreativ kunst- og litteraturform, som er ret populær - især blandt unge. En workshop, der udføres under ledelse af tre professionelle poetry slammere fra Danmark, bl.a. Peter Dyreborg, og tre professionelle poetry slammere fraTyskland med Björn Högsdal i spidsen. 75 elever fra forskellige skoler i regionen deltager i projektet. De bor på Jaruplund Højskole fra i dag, torsdag og undervises i kreativ skrivning, mundtlig fremførelse af tekst, bevidsthed om kropssprog og forskellige taleteknikker." Læs mere på litteraturfest.nu.