Nordiske skolefolk på besøg

Thursday, November 06, 2014

I dagene 2.-5. november afholdes der en internordisk lærerkonference for pædagoger, lærere i grundskoler og fællesskoler samt gymnasielærere i Sydslesvig. A. P. Møller Skolen og Duborg-Skolen har stået for tilrettelæggelsen af hele programmet. I Slesvig medvirker desuden Gottorp-Skolen og Hiort Lorenzen-Skolens Børnehave aktivt i konferencen, hvor pædagoger og lærere fra Danmark, Norge, Sverige og Finland gæster Sydslesvig.