Miljøråd ved A. P. Møller Skolen

Monday, September 08, 2014

A. P. Møller Skolen har oprettet sit første miljøråd. Dette er sket i forbindelse med skolens deltagelse i Grønt Flag - Grøn Skole og Grøn Gymnasieskole, som tilbydes af Friluftsrådet i Danmark og støttes i Sydslesvig af Skoleforeningen. Der er tale om et miljøundervisningsprogram, hvis formål er at bidrage til, at børn og unge bliver aktive medborgere, der kan tage hånd om vores natur og miljø.

Formålet med et miljøråd er at være igangsættende, inspirerende, koordinerende, rådgivende, samt at arrangere, formidle og evaluere miljøarbejdet på A. P. Møller Skolen. Seksten personer var til stede for at konstituere miljørådet torsdag den 4. september. Omtrent halvdelen er elever hhv. gymnasiaster og de øvrige medlemmer er forældre eller repræsentanter for forskellige personalegrupper som undervisere fra både fællesskolen og gymnasiet, samt teknisk personale og ledelsen. Miljørådet huser derved et bredt spektrum af ekspertise, hvilket giver gode muligheder for at skabe synergi til fordel for skolesamfundet og miljøet.

Miljørådet vil komme til at mødes fysisk flere gange i løbet af indeværende skoleår og vil derudover løbende mødes på en elektronisk platform som skolens intranet. Miljørådet må gerne være åbent og dynamisk, således at interesserede elever, forældre og kolleger kan tiltræde på et senere tidspunkt, må det være kortvarigt eller længerevarende.

Tovholder er Svend Duggen, som er gymnasieunderviser i fagene kemi og geografi og science coordinator på A. P. Møller Skolen. Med deltagelse i Grønt Flag - Grøn Skole og Grøn Gymnasieskole og oprettelsen af et miljøråd er A. P. Møller Skolen blevet del af verdens største skoleprogram for miljømæssig bæredygtighed "ECO schools".

Programmet støttes pt. af ca. 35.000 skoler i 50 lande og har eksisteret i mere end 20 år. ECO schools koordineres af Foundation for Environmental Education (FEE), som er støttet af de Forenede Nationers organisationer UNEP og UNESCO.