København-Bonn Erklæringerne

Monday, April 20, 2015

I anledning af 60 års-jubilæet for fremsættelsen af København-Bonn Erklæringerne gennemførte A.P. Møller Skolen i Slesvig og Business College Syd – Handelsgymnasiet i Sønderborg et 2-dages arrangement 21. – 22. april 2015 med deltagelse af 260 gymnasieelever (12. årgang i Slesvig og 2. g i Sønderborg) og lærere fra de to skoler.

Formålet med arrangementet var dels at markere mindretalserklæringernes jubilæum, dels at højne de unges viden om og forståelse for mindretalsforholdene i grænselandet, navnlig det danske mindretal, og skabe interesse for det danske mindretals eksistensvilkår.

Sideløbende hermed var det hensigten at styrke sammenhængskraften, dialogen og den gensidige forståelse hen over grænsen mellem unge fra Sønderjylland og Sydslesvig.

Programmet blev afviklet såvel syd som nord for grænsen, og bød bl.a. på foredrag og museumsbesøg, og ikke mindst: en camp på Jugendherberge Borgwedel ved Slien. Det intensive 2-dages seminar begyndte tirsdag den 21. april i Sønderborg med en introduktion til København-Bonn Erklæringerne, efterfulgt af besøg på Museet Sønderborg Slot. Næste stop var Padborg Grænseovergang.

Om eftermiddagen fortsatte programmet på Flensborghus i Flensborg, hvor generalsekretær for Sydslesvigsk Forening Jens A. Christiansen var vært og fortalte om erklæringerne set med det danske mindretals øjne. Herefter blev mindretalsproblematikken sat ind i et større europæisk perspektiv, da repræsentanter for den europæiske mindretalsunion FUEN og European Centre for Minority Issues fortalte om aktuelle mindretalsproblemer og –konflikter i Europa.

Derefter begav deltagerne sig til Jugendherberge Borgwedel, hvor deltagerne blev indkvarteret og overnattede, og hvor eleverne i workshops arbejdede med engagerende, elevinvolverende aktiviteter, herunder fremstilling af lommefilm. Eleverne havde til opgave at sætte mindretalserklæringerne fra 1955 ind i et nutidigt og fremtidigt perspektiv, ligesom de i blandede, tværgående grupper selv skulle tolke, omsætte og formidle erklæringernes betydning, relevans og signifikans ved hjælp af et bestemt formidlingsprodukt: lommefilm, som de havde optaget og redigeret med deres mobiltelefoner. På denne måde sikres det, at eleverne ikke udelukkende modtager informationer og viden gennem foredragene og museumsbesøgene, men tillige aktivt, selvstændigt og kreativt skal tolke og omsætte den betydning, som mindretalserklæringerne har for dem, ved hjælp af et medie og i en formidlingsform, de er fortrolige med.

Onsdag den 22. april om formiddagen fortsatte de unge deres projekt på Museum Danevirke, hvor de beså mindretalsudstillingen og blev orienteret yderligere om den historiske baggrund for det danske mindretal. Derefter færdiggjorde de deres lommefilm på A.P. Møller Skolen. Lommefilmene blev vurderet af en jury, og vinderne blev afsløret og fik uddelt præmier ved et stort afslutningsarrangement på A.P. Møller Skolen onsdag den 22. april, kl. 13:00-14:45, hvor også generalkonsul Henrik Becker-Christensen, mindretalskommitteret Renate Schnack taler. Filmene vil senere blive gjort tilgængelige i undervisningsøjemed på ungdomsuddannelserne i Danmark og de danske gymnasier i Sydslesvig. 2-dages arrangementet er muliggjort takket være økonomisk støtte fra Sydslesvigudvalget.

Se omtale af projektet på http://syfo.de/vis/artikel/260-unge-satte-fokus-paa-mindretalserklaeringerne/ og http://www.infoecmi.eu/index.php/ecmi-delivers-lectures-to-minority-youth-in-border-region/