Matematikkonkurrence

Friday, March 21, 2014

Den 3. torsdag i marts afholdes der hvert år en multiple-choice-konkurrence for matematikinteresserede elever, kendt som Kængurumatematik-konkurrencen, hvor elever  frivilligt og under opsyn arbejder sig igennem et større antal matematikopgaver.

Konkurrencen er et af flere tiltag, som har til formål at styrke den matematiske dannelse og glæden ved at beskæftige sig med matematik.

Konkurrencen finder sted i over 50 lande og har mere end 6 millioner deltagere.

A. P. Møller Skolens deltagelse blev i år sikret af Osypa Les og Stefan Magalios.