Nordjob

Thursday, May 28, 2015

Torsdag den 28. maj var 12. årgang til den årlige jobmesse i Flensborg, Nordjob. Her fulgte de unge enten et forud fastlagt program med besøg hos forskellige fremtidsmuligheder eller studerede den vellbesøgte messe på egen hånd sammen med de godt 6.000 andre besøgende.

Nj2

Fotos: Erik Fredens og Steffi Jannsen.