Israel-dag i Kiel

Wednesday, November 20, 2013

Den 19. november var der Israel-dag i Landdagen i Kiel.

A. P. Møller Skolens 13.1 og 13.4 var blandt de 200 elever der deltog i den som led i deres samfundsfagsforløb med lærer Jan-Christian Schlüter. Eleverne deltog i seminarer om pressen, det politiske system og religioner i Israel samt udvekslingsmuligheder mellem Tyskland og Israel.

Afrundet blev dagen med en podiumdsdiskussion mellem landdagspræsidenten og den israelske gesandt, som kom ind på såvel shoa og holocaust, Israel som stat og samfund, konflikten i Mellemøsten og kontaktmuligheder mellem unge. Også mindretalspolitikken og det danske mindretal blev nævnt i diskussionen om integration og fred mellem forskellige folkeslag.