Forskningens Døgn og mindretal i Europa

Thursday, April 23, 2015

 

Torsdag, den 23. april, deltog 12.1 , 12.2 og 12.3 sammen med studieleder Pernille Fange Lübcke og rektor Jørgen Kühl i et heldagsseminar om Sønderjylland og Første Verdenskrig, som blev afholdt på Dansk Centralbibliotek i Flensborg. Arrangementet var en del af Forskningens Døgn, der er et landsdækkende arrangement i hele Danmark og altså også i Sydslesvig.

Samme dag deltog A. P. Møller Skolens 8.årgang i en workshop i Sønderborg om mindretal i Europa. Sammen med deres årgangsledere Frauke Pløen og Jutta Öhler har eleverne i de seneste måneder arbejdet med denne spændende problemstilling i forbindelse med undervisningen. Workshoppen var afslutning på projektet, hvor eleverne fremviste resultatet af deres arbejde.