Kommende elev i F7-F10

Fællesskolen er en del af skolestrukturen i Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Betegnelsen benyttes om elever på 5. til 10. klassetrin.

For A. P. Møller Skolens vedkommende er 5. + 6. klassetrin og til dels 7. og 8. klassetrin udstationeret på vores samarbejdende skoler i lokalområdet, dvs. Gottorp-Skolen, Hiort Lorenzen-Skolen, Ejderskolen og Bredsted Danske Skole.

Vi modtager også enkelte elever fra andre danske skoler, hvor det har vist sig hensigtsmæssigt pga. lange transportafstande.

Ved A. P. Møller Skolen undervises fællesskoleelever på 7. til 10. klassetrin.

Der kan afsluttes med ESA eller MSA. Endelig er der mulighed for at fortsætte i fællesskolens gymnasiale overbygning.

 
 
 
 
Hvem skal jeg tale med?