Tidligere elever ved A. P. Møller Skolen

Efterhånden som tiden går, får vi som skole flere og flere tidligere elever, som vi selvfølgelig gerne vil fastholde kontakten til. Vi arbejder på at etablere en tradition med et fast årligt mødetidspunkt, hvor gamle elever kan komme og gense hinanden, deres gamle lærere samt deres ”gamle” skole. Måske bliver der også mulighed for en omgang rundbold eller Les Lanciers.

Desuden håber vi, at tidligere elever i en anden sammenhæng vil komme og dele deres erfaringer fx med studium i Danmark med vores nuværende elever.  

I fremtiden bliver der også reserveret en dobbeltside i årsskriftet til løst og fast om gamle elever, da skolen er interesseret i at høre, hvordan det er gået disse ude i den store, virkelige verden.
 
Meike (MN) og Sanne (SP) - alumnekoordinatorer